79

Hr. Andrzej Zamojski

Hr. Andrzej Zamojski

"Le comte andre Zamoiski, president de la Societe agronomique de Varsovie." - drzeworyt sztorcowy z 1861 roku. Rycina pochodzi z francuskiego tygodnika L'Illustration Journal Universel. Stan zachowania bardzo dobry, nieznaczne zażółcenia, na odwrocie tekst w języku francuskim.

Hrabia Andrzej Artur Zamojski (1800-1874) działacz polityczny i gospodarczy w Królestwie Polskim, inicjator i prezes Towarzystwa Rolniczego, od 1842 roku organizował zjazdy ziemian w swej rezydencji w Klemensowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego