149

Powstanie styczniowe - armia rosyjska

Powstanie styczniowe - armia rosyjska

"Types et costumes de l'armee russe" - drzeworyt z 1863 roku. Rycina pochodzi z tygodnika Le Monde Illustre. Drzeworyt wg. rysunku Henry de Montaut rytował C. Maurand. Stan zachowania dobry, nieznaczne rdzawe zaplamienia brzegów, nieznaczny ślad złożenia, na odwrocie tekst w języku francuskim. Wymiary całej karty: 26 x 37 cm.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego