99

Wołów - widok miasta.

Wołów - widok miasta.

" Wohlau " drzeworyt sztorcowy z 1888 roku. Grafika pochodzi z dzieła Franza Schroller'a "Schlesien eine Schilderung des Schlesierlandes" wydane przez Carl Flemming, Glogau 1885-1888. Stan bardzo dobry, na odwrocie tekst w języku niemieckim, rycina sygnowana w dolnym narożu "R. B. BRENDAMOUR.". Wymiary całej karty: 9,5 x 15,5 cm.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego