249

Zamek w Drzewicy

Zamek w Drzewicy
S

taloryt z około 1837 roku przedstawiający zamek w Drzewicy powiat Opoczno. Grafika pochodzi z dzieła Leonarda Chodźki " La Pologne historique..." wydane przez Bureau Central, Paryż 1835-42. Rytował Auguste François Alés, sygnatura na płycie. U dołu napis " Les Ruines du Chateau de Drzewica". Stan dobry, niewielka plamka w obrębie ryciny, niewielka dziurka przy dolnej krawędzi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego